خدمات بازرسی مهندسی

منتشر شده در چهارشنبه, 09 مرداد 1392 14:10
تعداد بازدید: 6451

بر مبناي ماموریت شرکت ،اهداف اصلی در شاخه بازرسی مهندسی به شرح زیر تعیین گردید.:

 

* ارائه خدمات بازرسی فنی مطابق با استانداردهای بين المللی

* ايجاد پشتوانه مهندسی در زمينه خدمات بازرسی فنی

* توسعه دانش فنی کالا و ارائه کتابچه بازرسی فنی کالا (Inspection book)

* کنترل کیفی و ایجاد بستر مناسب جهت ساخت و ارائه کالای باکیفیت داخلی

 

 

این شرکت توانسته است در طول 3 سال فعالیت خود بالغ بر 20 هزار نفر ساعت خدمات بازرسی به پروژه های مختلف ملی و خصوصاً بومی ارائه نماید . به اتكاي حسن اعتبار و اعتماد حاصل شده در بین مشتریان داخلی خصوصا شرکت ملی حفاری ایران و مناطق نفت خیز جنوب و با اتخاذ تصميمات استراتژيک مناسب و اتکاء به کارکنان متخصص و متعهد، شرکت دانش پیشرو اکسین (DPO) موفق گردیده است اهداف تعيين شده را محقق سازد و جايگاه خود را در بازارهای داخلی تثبيت نمايد.

 

خدمات بازرسی ارائه شده تاکنون:

بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب     

 

* بازرسی VT جوش خطوط لوله ، استراکچرها ، تعمیرات و تجهیزات

 

* بازرسی MT جوش خطوط لوله ، استراکچرها ، تعمیرات و تجهیزات

 

* بازرسی PT جوش خطوط لوله ، استراکچرها ، تعمیرات و تجهیزات

 

* بازرسی UT جوش خطوط لوله ، استراکچرها ، تعمیرات و تجهیزات

 

* تهیه دستور العمل جوشکاری WPS

 

* تهیه دستورالعمل بازرسی جوش و تست های غیر مخرب NDT-P

 

* تهیه دستورالعمل PQR و بازرسی عملکرد جوشکاران

 

*  نظارت و بازرسی بر عملیات جوشکاری در سایت

 

*  بازرسی از تجهیزات خریداری شده در داخل و خارج مجتمع

 

*  ارائه گزارشات بازرسی و NCR Sheet به کارفرما

 

*  تدوین و تحقیق استاندارد و practice برای موارد خاص

 

 

 

بازرسی مکانیک                                                                

 

* بازرسی چشمی از تجهیزات ثابت ، خطوط لوله و استراکچرها

 

* بازرسی تخصصی از تجهیزات ثابت ، خطوط لوله و استراکچرها

 

* بازرسی چشمی از تجهیزات دوار و انتقال نیرو

 

* بازرسی تخصصی از تجهیزات دوار و انتقال نیرو

 

* ابعاد برداری و ارائه نقشه های شماتیک قطعات و تجهیزات

 

* تدوین دستورالعمل تعمیرات تجهیزات و نظارت بر حسن انجام کار

 

* نظارت بر فعالیت های تعمیراتی و ارائه گزارش

 

* جمع آوری اطلاعات و اسناد و نقشه های مورد نیاز کارفرما

 

* ثبت و رکورد کلیه فعالیت های ورک شاپ

 

* بررسی تخصصی علل تخریب تجهیزات و ارائه دستورالعمل پیشنهادی

 

* بازرسی از تجهیزات خریداری شده در داخل و خارج مجتمع

 

 

 

بازرسی  خوردگی و حفاظت از فلزات                                                                     

 

* پایش دمای کلیه تجهیزات

 

* بازرسی چشمی پیش و پس از اعمال رنگ

 

* آزمون ضخامت سنجی از پوشش رنگ

 

* مهندسی عایق ها

 

* بازرسی عایق ها

 

* بازرسی و  نظارت بر اجرای نسوزکاری

 

* بازرسی و پایش سطوح نسوزکاری شده

 

* نظارت بر سیستم حفاظت کاتدی

 

* نظارت دوره ای بر نقاط بحرانی خوردگی

 

* نصب و پایش کوپن خوردگی

 

* تهیه گزارش جامع خوردگی و ارائه پیشنهادات

 

* انجام آزمایشات خوردگی

 

* بازرسی از تجهیزات خریداری شده در داخل و خارج مجتمع

 

 

 

 ضخامت سنجی                                                          

 

* تدوین شناسنامه برای کلیه خطوط

 

* ضخامت سنجی دوره ای خطوط

 

* تهیه و تدوین گزارش ضخامت سنجی