بازرسی سایت و شخص ثالث

منتشر شده در یکشنبه, 21 خرداد 1391 18:02
تعداد بازدید: 8186

 بازرسی شخص ثالثگروه فنی مهندسی DPO دارای سوابق درخشانی در زمینه بازرسی قطعات و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. در صنایع نفت و گاز ایران با توجه به تنوع كالا و مواد و همچنين تفاوت در مراحل ساخت و نوع استانداردهاي بكار گرفته شده و اعم از اينكه کالا بطور مستمر بر روي خط توليد باشد ويا برحسب سفارش توليد ­شود، خدمات بازرسي در سطوح چهارگانه زیر ارائه می گردد:

1- بازرسي سطح يك (بازرسي حين ساخت در هر زمان)

نوع و زمانبندي بازرسي پس از برگزاري جلسه Pre Inspection Meeting تعيين شده و بازرسين مطابق جدول زمانبندي از ابتدا تا انتهای ساخت در محل ساخت كالا حاضر شده و بر روند ساخت و انجام آزمايش ­ها با مشاهده فيزيكي و بررسي مدارك،نظارت مي ­نمايند.

 تأمین كليه لوازم مورد نیاز آزمايش ­ها و انجام آنها بر عهده سازنده بوده و بازرس فقط بر روند انجام آن نظارت مي ­نمايد. در صورت نياز آزمايش ­هاي خاص توسط آزمايشگاه­ های مستقل و به هزينه سازنده صورت گرفته و گواهي آزمايشگاه نيز جزو مدارك بازرسي خواهد بود.

 

در بازرسي سطح يك موارد زیر می ­بایست صورت پذيرد:

1- بررسي، اظهار نظر و تأييد طرح كيفيت (Quality Plan)

2- بازرسي كنترل كيفيت مواد، كالا و تجهيزات از نظر سلامت، متريال و تطابق با مشخصات فني

3- بررسي و تأييد صلاحيت جوشكاري (WPS) و دستورالعمل آزمايش ­هاي كنترل كيفيت

4- كنترل و تأييد صلاحيت­ جوشكاران، اپراتورهاي­ جوشكاري و نتايج آزمايش ­كنترل ­کيفيت مورد استفاده مطابق استاندارد ساخت تجهيزات مربوطه

5- بازرسي و كنترل خط توليد و سخت ­افزار سازنده و اطمينان از وجود وسايل آزمايش مورد نظر

6- بازرسي و تأييد گواهينامه مواد اوليه، الكترودها و مواد مصرفي جوشكاري، كدگذاري و علامتگذاري براساس نقشه ­ها

7- نظارت بر نحوه انجام آزمايش ­هاي مخرب و غيرمخرب از طريق كنترل مدارك يا حضور در حين اجرای آزمايش ­ها و اطمينان از صلاحيت افراد انجام ­دهنده آزمايش

8- بازرسي ويا حضور در كلية آزمايش ­هاي مورد نظر در مدارك خريد شامل آزمايش ­هاي مكانيكي ويا آزمايش هاي نمونه براي وسايل الكتريكي

9- شركت در جلسات هماهنگي با نمايندگان كارفرما و پيمانكاران و ارائه اطلاعات مربوطه به بازرسي

10- بازرسي از عمليات سندبلاست و رنگ ­آميزي مطابق با مشخصات فني پروژه

11- تهيه و تدوين گزارش ­هاي دوره­ اي بازرسي فني (هفتگي و ماهيانه) و ارائه به كارفرما

12- بازرسي نهايي ظاهري و ابعادي و مطابقت با سفارش خريد

13- بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد

14- بازرسي بسته ­بندي و علامت­ گذاري

15- صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كالا (Release Note)

 

2- بازرسی سطح دو (بازرسی در زمان­ هاي مشخص) 

بازرسي فقط در زمان­ هاي خاص از قبل تعيين شده انجام مي ­گردد و بازرسي نهايي و انجام آزمايش ­هاي كارآيي قبل از ارسال كالا در محل ساخت صورت مي ­گيرد.

در بازرسي سطح دو موارد زیر می ­بايست صورت پذيرد:

1- بررسي گواهينامه ­هاي كيفيت و جنس مواد و تطبيق آن با مشخصات فني پروژه

2- بررسي و تأييد صلاحيت جوشكاري (WPS) و دستورالعمل آزمايش ­هاي كنترل­ كيفيت

3- بررسي مدارك تأييد صلاحيت جوشكاران، اپراتورهاي جوشكاري و نتايج حاصل از آزمايش ­هاي كنترل ­كيفيت

4- نظارت و بازرسي سيستم كنترل­كيفي سازنده

5- بازرسي و نظارت بر ابعاد و سطوح پرداخت شده

6- بازرسي و نظارت بر آزمايش­ هاي خاص در حين توليد

7- بازرسي و حضور در آزمايش ­هاي نهايي فشار و كارآيي

8- بازرسي نهايي اجزاء و قطعات منفصله

9- بازرسي از عمليات سندبلاست و رنگ ­آميزي در صورت نياز مطابق با مشخصات فني پروژه

10- بازرسي نهايي ظاهري ابعاد و مطابقت با سفارش خريد

11- بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد كالا

12- بازرسي بسته ­بندي و علامت ­گذاري و صدور مجوز حمل كالا (Release Note)

 

3- بازرسی سطح سه (بازرسی نهایی و انجام آزمایش)

بازرسي بر روي كالاي ساخته شده صورت مي ­گيرد و شامل آزمايش­ هاي كارآيي نهايي كالا مي ­باشد. در این سطح از بازرسی، بازرسي بر روي يك يا چند نمونه از كالا كه به ­صورت تصادفي انتخاب شده ­است انجام مي ­گردد.

در بازرسي سطح سه موارد زیر مي ­بايست صورت پذیرد:

1- مرور گواهي كنترل­ کيفي و گزارش ­هاي كنترل ­كيفيت سازنده

2- مرور گواهي ­هاي صادر شده از مؤسسات معتبر و مورد تأييد

3- بازرسي حضوري بر روي آزمايش ­هاي نهايي كارآيي و عملكردي

4- بازرسي اجزاء و قطعات منفصله

5- بازرسي ظاهري ابعادي، رنگ و پوشش و مطابقت با سفارش خريد

6- بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد

7- بازرسي بسته ­بندي و علامت ­گذاري

8- صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كالا (Release Note)

 

4- بازرسی سطح چهار (بازرسی و کنترل نهایی کالا)

بازرسي شامل مرور مدارك كنترل ­کيفي و گزارش آزمايش ­هاي انجام شده از طرف سازنـده ويا سايـر مؤسسات معتبر مي ­باشد.

× در بازرسي سطح چهار موارد زیر مي ­بايست صورت پذيرد:

1- مرور بر گواهي ­هاي كنترل­ كيفي و گزارش ­هاي كنترل ­كيفيت سازنده شامل گواهينامه كاليبراسيون، WPS ، PQR

2- مرور گواهي ­هاي صادر شده از مؤسسات معتبر و مورد تأييد

3- مرور گزارش نتايج آزمايش ­هاي نهايي كارآيي و عملكرد

4- بازرسي ظاهري ابعادي، رنگ و پوشش و مطابقت با سفارش خريد

5- بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد

6- کنترل كميت كالا در تطابق با سفارش كارفرما

7- بازرسي بسته ­بندي و علامت ­گذاري

8- تهيه گزارش بازرسي و ارائه به كارفرما

9- صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كالا (Release Note)