کوانتومتری

منتشر شده در یکشنبه, 21 خرداد 1391 17:52
تعداد بازدید: 6705

 همواره در ساخت قطعات، تعيين جنس يكي از فاكتورهاي مهم كارآيي قطعه مي باشد. جنس هر قطعه بايد مناسب با شرايط كاري مانند، محيط كار قطعه، دماي كارقطعه، اتمسفركارقطعه، جنس ساير قطعات درگير با قطعه و وظيفه اي كه از قطعه انتظار مي رود باشد. به همين دليل انتخاب صحيح جنس براي يك قطعه بسيار حائز اهميت مي باشدكه براي تامين اين هدف استفاده از كوانتومترهاي دقيق با دقت صدم درصد ضروري است. لازم به ذكر است كاربري اين گونه تجهيزات خاص مستلزم داشتن گواهينامه هاي معتبر بين المللي مي باشد.

تعیین جنس (PMI) قطعات و تجهیزات فلزی توسط دستگاه کوانتومتر (اسپکترومتر) که قابلیت تعیین آلیاژهای پایه آهنی، آلومینیومی، مسی، تیتانیومی، نیکلی و ... را با دقت بالا دارد.

این دستگاه به دلیل پرتابل بودن قابل انتقال به سایتهای مختلف صنعتی در سراسر کشور می باشد.